Dyżury pracowników w czasie sesji zimowej 2017/2018

ogłoszenie

Aktualizacja 7.02.2018

prof. zw. dr hab. Tomasz Mielczarek
1.02.2018, godz. 9.30 – 13.00
W sesji poprawkowej
15.02.2018, godz. 9.30 – 13.00

prof. zw. dr hab. Danuta Hombek
1.02.2018, godz. 10.00-12.00  DYŻUR ODWOŁANY
W sesji poprawkowej
15.02.2018, godz. 10.00-12.00

dr Tomasz Chrząstek
30.01.2018, godz. 10.00-12.00, pok. 226
1.02.2018, godz. 10.00-12.00, pok. 226
6.02.2018, godz. 10.00-12.00, pok. 226
W sesji poprawkowej
20.02.2018, godz. 10.00-12.00, pok. 226
22.02.2018, godz. 10.00-12.00, pok. 226

dr Jolanta Kępa–Mętrak
29.01.2018, godz. 9.00-11.30
1.02.2018, godz. 10.00-12.00
W sesji poprawkowej
15.02.2018, godz. 9.00-11.00
23.02.2018, godz. 9.00-10.30

dr Olga Dąbrowska-Cendrowska
1.02.2018, godz. 9.00-11.00
2.02.2018, godz. 10.00-12.00
W sesji poprawkowej
brak informacji

dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, prof. UJK
26.01.2018, godz. 10.00-16.30

dr hab. Monika Olczak–Kardas
29.01.2018, godz. 8.00-10.00, sala 218

8.00-8.15 I rok I°, gr. III
8.15-8.30 I rok I°, gr. I
8.30-8.45 I rok I°, gr. II
9.00-9.30 I rok II°

5.02.2018, godz. 8.00-10.00
W sesji poprawkowej
15.02.2018, godz. 8.00-9.30, sala 218
23.02.2018, godz. 8.00-9.30, sala 218

dr Aleksandra Lubczyńska
1.02.2018, godz. 8.30-10.30
7.02.2018, godz. 8.30-10.30
W sesji poprawkowej
16.02.2018, godz. 8.30-11.30

dr hab. Jacek Rodzeń
30.01.2018, godz. 9.30-12.30, sala 223
W sesji poprawkowej
15.02.2018, godz. 9.30-12.00, sala 223

dr Adam Jachimczyk
1.02.2018, godz. 8.45-11.00, 11.30-13.30, sala 207
W sesji poprawkowej
15 02.2018, godz. 8.45-11.30, 13.30-15.00, sala 207
22 02.2018, godz. 8.45-11, 11.30-15.00, sala 207

dr Izabela Krasińska
29.01.2018 godz. 10.00-13.00
05.02.2018 godz. 10.00-11.00
W sesji poprawkowej
19.02.2018 godz. 10.15-13.15

dr hab. Alicja Gałczyńska
30.01.2018, 9.00-11.00, sala 115
2.02.2018, 10.00-11.30, sala 224
8.02.2018, 9.00-10.30, sala 224
W sesji poprawkowej
15.02.2018, 9.00-10.30, sala 224

dr Judyta Perczak
31.01.2018, godz. 12.00-13.00
7.02.2018, godz. 12.00-14.00
W sesji poprawkowej
15.02.2018, godz. 10.00-12.00

dr Krystian Daniel
26.01.2018,  godz. 10.30-11.30 sala 218
W sesji poprawkowej
2.02.2018, godz. 10.30-11.30 sala 224

dr Maria Siuda
25.01.2018, godz. 10.00-14.00
W sesji poprawkowej
15.02.2018, godz. 10.00-12.00

mgr inż. Andrzej Bednarz
1 02.2018, godz. 12.00-14.00, sala 207

zaliczenia i wpisy z przedmiotu
Grafika komputerowa
 2 rok 1 stopnia

dr Jolanta Dzierżyńska
1.02.2018, godz. 9.30 – 11.00
W sesji poprawkowej
15.02.2018, godz. 9.30 – 11.00 DYŻUR ODWOŁANY
22.02.2018, godz. 9.30 – 11.00

dr Adam Górski
W sesji poprawkowej
23 02.2018, godz. 12.00-14.00

Top
rozmiar czcionki
Kontrast