SPEC. DYDKATYCZNA:
Historia książki XIX i XX wiek; historia książki i prasy; literatura dla dzieci i młodzieży; komunikacja społeczna; seminarium magisterskie
SPEC. NAUKOWA:
prasa dwudziestolecia międzywojennego; polska emigracyj-na prasa społeczno-kulturalna w Wielkiej Brytanii w latach 1940–2000
KONTAKT:
chwastyk@ujk.edu.pl
KONSULTACJE:
piątek – 16.30.-18.00.
MONOGRAFIE:
Top
rozmiar czcionki
Kontrast