SPEC. DYDKATYCZNA:
bibliografia i inne źródła informacji, automatyzacja działalności informacyjnej, technologia informacyjna, opracowanie dokumentów, zagadnienia wydawnicze i księgarskie – rynek książki
SPEC. NAUKOWA:
historia kultury polskiej po 1945 , historia książki i bibliotek w Polsce po 1945, bibliografia i inne źródła informacji, automatyzacja działalności informacyjnej, technologia informacyjna.
KONTAKT:
email: Adam.Jachimczyk@ujk.edu.pl
WWW: http://www.ujk.kielce.pl/strony/Adam.Jachimczyk
Platforma elearningowa: http://estudia.infodoradca.pl
KONSULTACJE:
środa – 8.00.-9.30.
Również online na platformie http://estudia.infodoradca.pl
MONOGRAFIE:
Top
rozmiar czcionki
Kontrast