Czas ankietyzacji

Zapraszamy do wypełniania elektronicznych ankiet oceniających zajęcia dydaktyczne i nauczycieli akademickich oraz obsługę administracyjną w różnych jednostkach Uniwersytetu. Do anonimowej oceny zapraszamy Studentów, Doktorantów i Słuchaczy studiów podyplomowych.

Zakres ocen obejmuje kończący się semestr zimowy, a w przypadku oceny obsługi administracyjnej również semestr letni poprzedniego roku akademickiego.

Najważniejsze informacje o ankietyzacji:

Termin ankietyzacji: 10 lutego – 10 marca 2018 r.

Udział w ankietyzacji: anonimowy, poprzez Wirtualną Uczelnię

Czas wypełniania ankiet: kilkanaście minut

Celem ankietyzacji jest zapoznanie się z Waszą opinią na temat wybranych aspektów procesu kształcenia i w ślad za tym – doskonalenie jakości kształcenia w naszej Uczelni. Liczymy na Wasz aktywny udział w badaniu oraz wskazówki, które pomogą nam poprawić i dostosować jakość kształcenia do Waszych potrzeb i oczekiwań.

Biuro Jakości Kształcenia UJK

Top
rozmiar czcionki
Kontrast