Zarządzanie informacją i bibliotekoznawstwo – opis kierunku

Studia na kierunku zarządzanie informacją i bibliotekoznawstwo mają przygotować do pracy zawodowej w różnego typu bibliotekach (naukowych, publicznych, szkolnych, pedagogicznych) i ośrodkach informacji (działających w instytucjach oświaty, kultury, administracji, gospodarki). Studia: uczą profesjonalnego gromadzenia, przetwarzania i udostępniania zasobów informacyjnych (zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej) przygotowują do efektywnego zarządzania informacją

Top