Gry wideo jako forma komunikacji społecznej – monografia

Zachęcamy do pobrania monografii pt. "Gry wideo jako forma komunikacji społecznej". Jest ona owocem konferencji doktoranckiej o tej samej nazwie, która odbyła się 15 listopada 2016 r. w Instytucie Dziennikarstwa i Informacji UJK. Recenzję naukową przygotował dr hab. Rafał Kochanowicz (UAM), a redakcją naukową zajęli się:  Katarzyna Kubas i Przemysław Ciszek. Zawarte

Zwiększona punktacja

baner 7pkt. dla Rocznika

Z satysfakcją informujemy, że wydawany w Instytucie Dziennikarstwa i Informacji "Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy", w ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wykazie czasopism punktowanych, otrzymał 7 punktów. Jest to wzrost w stosunku do roku 2014 o 3 punkty.

Rocznik Bibliologiczno – Prasoznawczy

  Rocznik Bibliologiczno - Prasoznawczy Instytut Dziennikarstwa i Informacji Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Świętokrzyska 21D, 25-406 Kielce tel. (041) 349-71-42 email: idi@ujk.kielce.pl Strona WWW: Rocznik bibliologiczno - prasoznawczy       REDAKCJA: Jolanta Chwastyk-Kowalczyk - bibliologia i prasoznawstwo Danuta Hombek - bibliologia i informatologia Tomasz Mielczarek - medioznawstwo i komunikacja społeczna

Infotezy

Elektroniczny periodyk "iNFOTEZY" podejmuje tematykę wytwarzania, gromadzenia, organizacji i rozpowszechniania informacji, zarówno w kontekście historycznym, jak i współczesnym. "iNFOTEZY" skierowane są głównie do studentów i doktorantów wkraczających dopiero na ścieżkę kariery naukowej, ale łamy naszego pisma są także otwarte dla osób z dorobkiem naukowym, gdyż żywimy nadzieję, że w ten

Top