KONFERENCJA – Współczesny polski system medialny. Rola mediów w upowszechnianiu informacji publicznej

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Współczesny polski system medialny ROLA MEDIÓW W UPOWSZECHNIANIU INFORMACJI PUBLICZNEJ Kielce, 30 listopada - 1 grudnia 2017 roku Zapraszamy do udziału w corocznej konferencji naukowej dotyczącej stanu polskiego systemu medialnego. Przedmiotem tegorocznej  konferencji chcemy uczynić problemy upowszechniania przez media informacji publicznej. Zagadnienie to zamierzamy potraktować bardzo szeroko licząc,

10 lat PTKS

W dniach 25-26 kwietnia 2017 roku na Uniwersytecie Wrocławskim miała miejsce Konferencja Dokonania dekady i perspektywy rozwojowe studiów nad mediami i komunikowaniem w Polsce. Było to podsumowanie 10-letniej działalności Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Udział w tym wydarzeniu naukowym wzięło blisko 200 medioznawców z Polski i zagranicy. Wśród badaczy zajmujących się problematyką

Profesor Svitlana Kravchenko na stażu w IDI

Instytut Dziennikarstwa i Informacji gościł na stażu naukowo - dydaktycznym od 1 kwietnia 2017 roku, Panią Profesor Svitlanę Kravchenko z Wydziału Filologii i Dziennikarstwa Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki z Łucka na Ukrainie. W ciągu tych kilkunastu dni Pani prof. Kravchenko bardzo aktywnie włączyła się w życie naszej społeczności akademickiej.

Książka-biblioteka-informacja tom.5

Właśnie trafia do rąk czytelników już piąty tom z cyklu "Książka, biblioteka, informacja - miedzy podziałami a wspólnotą". Publikacja zawiera 47 oryginalnych tekstów autorstwa reprezentantów ośrodków nauki i kultury oraz mediów z Polski i Ukrainy. Artykuły dotyczą przeszłości, teraźniejszości i przyszłości książki, biblioteki oraz informacji. Odzwierciedlają one - tak jak

Czasopiśmiennictwo – konferencja 1 XII 2016

baner

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Współczesny polski system medialny Czasopiśmiennictwo Kielce, 1 grudnia 2016 roku Zapraszamy do udziału w corocznej konferencji naukowej dotyczącej stanu polskiego systemu medialnego. Tym razem przedmiotem naukowej refleksji chcemy uczynić polskie czasopiśmiennictwo. W dobie cyfryzacji i konwergencji czasopiśmiennictwo wydaje się nieco zapomniane, ale nadal stanowi dynamiczny obszar polskiego systemu

Piąta Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „KSIĄŻKA, BIBLIOTEKA, INFORMACJA – MIĘDZY PODZIAŁAMI A WSPÓLNOTĄ”

baner

Instytut Dziennikarstwa i Informacji UJK w Kielcach organizuje w dniach 25-26 kwietnia 2016 r. Piątą Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu „KSIĄŻKA, BIBLIOTEKA, INFORMACJA – MIĘDZY PODZIAŁAMI A WSPÓLNOTĄ”. Nasze kolejne spotkanie naukowe, śladem poprzednich, jest włączeniem się do niezwykle ważnego publicznego dyskursu, dotyczącego przeszłości, teraźniejszości i przyszłości książki, biblioteki, informacji, ich

Zwiększona punktacja

baner 7pkt. dla Rocznika

Z satysfakcją informujemy, że wydawany w Instytucie Dziennikarstwa i Informacji "Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy", w ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wykazie czasopism punktowanych, otrzymał 7 punktów. Jest to wzrost w stosunku do roku 2014 o 3 punkty.

Rocznik Bibliologiczno – Prasoznawczy

  Rocznik Bibliologiczno - Prasoznawczy Instytut Dziennikarstwa i Informacji Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Świętokrzyska 21D, 25-406 Kielce tel. (041) 349-71-42 email: idi@ujk.kielce.pl Strona WWW: Rocznik bibliologiczno - prasoznawczy       REDAKCJA: Jolanta Chwastyk-Kowalczyk - bibliologia i prasoznawstwo Danuta Hombek - bibliologia i informatologia Tomasz Mielczarek - medioznawstwo i komunikacja społeczna

Infotezy

Elektroniczny periodyk "iNFOTEZY" podejmuje tematykę wytwarzania, gromadzenia, organizacji i rozpowszechniania informacji, zarówno w kontekście historycznym, jak i współczesnym. "iNFOTEZY" skierowane są głównie do studentów i doktorantów wkraczających dopiero na ścieżkę kariery naukowej, ale łamy naszego pisma są także otwarte dla osób z dorobkiem naukowym, gdyż żywimy nadzieję, że w ten

Pokonferencyjne echa

Materiał Telewizji Świętokrzyskiej z Panelu dyskusyjnego z udziałem redaktorów naczelnych kieleckich mediów Misja czy reklama – zadania mediów regionalnych i lokalnych. Panel towarzyszył III Ogólnopolskiej Konferencji Współczesny polski system medialny Procesy tabloidyzacji i komodyfikacji polskich mediów, która odbyła się 3 grudnia 2015 roku.

Top