Informacje dla kandydatów

informacje dla kandydatów

Instytut Dziennikarstwa i Informacji prowadzi studia: I i II stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (poczytaj o nowościach na tym kierunku). I stopnia na kierunku Zarządzanie informacją i bibliotekoznawstwo (od roku 2017/18) Oferta edukacyjna Instytutu na bieżąco jest poszerzana o studia podyplomowe. W chwili obecnej przygotowaliśmy dla Państwa następujące kierunki: Informacja naukowa i

Zarządzanie informacją i bibliotekoznawstwo – opis kierunku

Studia na kierunku zarządzanie informacją i bibliotekoznawstwo mają przygotować do pracy zawodowej w różnego typu bibliotekach (naukowych, publicznych, szkolnych, pedagogicznych) i ośrodkach informacji (działających w instytucjach oświaty, kultury, administracji, gospodarki). Studia: uczą profesjonalnego gromadzenia, przetwarzania i udostępniania zasobów informacyjnych (zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej) przygotowują do efektywnego zarządzania informacją

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – opis kierunku

obrazek

Absolwent kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna zostanie wszechstronnie przygotowany do zawodu dziennikarza, a także innych związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej. Absolwenci będą posiadać umiejętności specjalistyczne, zdobyte podczas zajęć i praktyk w różnych mediach, a także przygotowanie teoretyczne, pozwalające na sprawność opisu i diagnozowania poszczególnych elementów komunikacji. Kształcona będzie zdolność

Historia Instytutu

Początki akademickiego kształcenia bibliotekarzy w Kielcach sięgają roku akademickiego 1970/1971. Wtedy to w ramach zajęć fakultatywnych zorganizowano zajęcia z bibliotekarstwa, mając na uwadze przygotowanie części studentów filologii polskiej ówczesnej Wyższej Szkoły Nauczycielskiej do pracy w bibliotekach szkolnych, pedagogicznych i innych placówkach oświatowo-wychowawczych. Pierwszym kierownikiem powstałego wówczas Zakładu Bibliotekoznawstwa został doc. dr

Jakość kształcenia IDI

Niniejsza strona zawiera linki do dokumentów lub stron internetowych związanych z systemem zapewnienie jakości kształcenia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Linki prowadzą do uregulowań ogólnouczelnianych, wydziałowych oraz instytutowych. Baza prac dyplomowych powstałych w IDI Otwórz bazę prac dyplomowych

Top