Pracownicy IDI ekspertami Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu

W ostatnich kilku miesiącach dwójka pracowników Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej - dr Olga Dąbrowska-Cendrowska oraz dr Jolanta Dzierżyńska-Mielczarek, wystąpiły w roli ekspertów Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Kultury i Środków Przekazu (nr 57) 23 marca 2017 r. Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Kultury i Środków

Rada Instytutu

prof. zw. dr hab. Danuta Hombek, prof. zw. dr hab. Tomasz Mielczarek, dr hab. Jolanta Chwastyk–Kowalczyk prof. UJK, dr hab. Renata Piasecka -Strzelec prof. UJK, dr hab. Jolanta Dzieniakowska prof. UJK, dr hab. Alicja Gałczyńska dr hab. Monika Olczak - Kardas, dr hab. Jacek Rodzeń, dr Tomasz Chrząstek, dr Jolanta Kępa-Metrak, mgr Justyna Szczygielska-Brzoza

Sekretariat

Sekretariat Instytutu: pokój 225, tel. 41 349 71 42 starszy specjalista - mgr Justyna Szczygielska-Brzoza starszy specjalista - mgr Ewa Wilczkowska Sekretariat Instytutu czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00 Informatyk pokój 123, tel. 41 349 71 48 mgr Jakub Chałupczak

Historia Instytutu

Początki akademickiego kształcenia bibliotekarzy w Kielcach sięgają roku akademickiego 1970/1971. Wtedy to w ramach zajęć fakultatywnych zorganizowano zajęcia z bibliotekarstwa, mając na uwadze przygotowanie części studentów filologii polskiej ówczesnej Wyższej Szkoły Nauczycielskiej do pracy w bibliotekach szkolnych, pedagogicznych i innych placówkach oświatowo-wychowawczych. Pierwszym kierownikiem powstałego wówczas Zakładu Bibliotekoznawstwa został doc. dr

Top