Czasopisma studenckie

Studenckie czasopisma

Właśnie dodaliśmy najnowszy numer studenckiego czasopisma Misz-Masz. Zapraszamy do lektury.

Nowości na dziennikarstwie

obrazek

Od roku akademickiego 2016/2017 studia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna zmieniają profil ogólonoakademicki na praktyczny. Profil ogólnoakademicki od praktycznego różni się przede wszystkim rodzajem zajęć. Na profilu praktycznym przynajmniej 51% wszystkich zajęć muszą stanowić zajęcia warsztatowe, laboratoryjne, ćwiczenia i praktyki. Minimum 30% zajęć musi być prowadzona przez osoby, które maja

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – opis kierunku

obrazek

Absolwent kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna zostanie wszechstronnie przygotowany do zawodu dziennikarza, a także innych związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej. Absolwenci będą posiadać umiejętności specjalistyczne, zdobyte podczas zajęć i praktyk w różnych mediach, a także przygotowanie teoretyczne, pozwalające na sprawność opisu i diagnozowania poszczególnych elementów komunikacji. Kształcona będzie zdolność

Top